Jak určit počet sňatků a dětí ručně

Dlouho se lidé zajímali o to, jak se jejich život ukáže, jaký osud jim přinese, kolik manželství, dětí a jaké utrpení se stane. Svou budoucnost můžete zjistit pomocí věštění, karet a dokonce i linek v dlani.

Věštění z ruky

Předpovídání budoucnosti podél linií v dlani odkazuje na vědu o palmologii, která existuje po mnoho staletí. Podle palmologie, linky umístěné na lidské dlani nesou informace o všech oblastech lidského života.

Taková jedinečná „karta“ života je dána osobě při narození a během života se mohou měnit linie, body, větve na paži. Předpokládá se, že každá linie je zodpovědná za určitou oblast lidské činnosti a dokonce má svá vlastní jména.

Musíte si přečíst řádky na straně, která vede. Pro praváky je to pravá ruka a pro leváky levá.

Když se ptáme na prosperující budoucnost, lidé, zejména svobodní lidé, se často zajímají o to, kolik manželství a dětí bude. Odpověď na otázku lze najít, pokud se pečlivě podíváte na dlaň a správně přečtete informace z řádku barque.

Manželská linie po ruce

Chcete-li najít linii sňatku v dlani, nemusíte mít speciální dovednosti a znalosti v oboru palmologie. Nejprve musíte najít linii srdce. Tato čára je poměrně dlouhá a jasně viditelná, umístěná nad středem dlaně a vede k ukazováčku.

Linie, která je mezi malým prstem a linií srdce, je linie manželství. Je to malá, ale poměrně jasná linie. Kolik takových linek je na ruce, tolik bude manželství.

Jak číst manželskou linii

1. Jasně definovaná linie označuje silné dlouhé manželství, slabě vyjádřená krátká linie symbolizuje lehkomyslný krátký vztah.

2. Čím bližší je linie manželství k linii srdce, tím dříve se dívka nebo přítel ožení. Pokud je čára umístěna v blízkosti malého prstu, manželství bude v pozdějším věku (50–60 let).

3. Ohyb linky směrem nahoru znamená jasný emoční vztah s partnerem, ohyb dolů symbolizuje budoucí zdravotní problémy ve druhé polovině.

4. Má-li na konci linie manželství pobočky, manželství se nakonec zhroutí.

5. Na řádce sňatku mohou být další různé postavy. Například kříž - na nemoc nebo nehodu, hvězda - na krizi, čtverec - na fyzické násilí, mřížka - ke ztrátě zájmu o sebe navzájem.

Stává se, že palmisté vůbec nevidí linii manželství v dlaních. To může znamenat, že:

· Manželství nebylo láskou, ale výpočtem,

· Člověk není schopen prožívat pocity lásky,

· Ani v rodinném životě nebude člověk šťastný a bude mít jiný životní účel.

Řada dětí

Řádky dětí jsou umístěny velmi blízko linie manželství - jedná se o vertikální linie, které sahají od linie manželství vedle malého prstu. Počet pomlček určuje počet dětí.

Jak číst řadu dětí:

· Silná čára znamená, že bude chlapec, tenká čára znamená dívku.

· Linka ve tvaru písmene V symbolizuje vzhled dvojčat.

· Čím jsou čáry blíže ke středu dlaně, tím později se děti objeví.

· Pokud je mezi řádky velká vzdálenost , budou se děti narodit s velkým věkovým rozdílem.

· Dokonce i nenarozené děti v dlani jsou označeny rozmazanými liniemi, po narození dítěte se linie stává jasnější.

· Přítomnost kopců, hlíz a dalších znaků na řádku dětí naznačuje možné zdravotní problémy.

Navzdory skutečnosti, že budoucnost člověka lze číst podél linie na straně, je důležité si uvědomit, že linie se mohou měnit, stejně jako se může měnit osud.

Související Články